měření množství tepla, průtoku   

 

   
466 INMAT 66 Měřič průtoku a tepla, stavový přepočítávač plynů

 

 


Použití

Měřící ústředna vyhodnocuje průtok vody a množství tepla předaného vodou. Průtok tekutin se měří škrticím orgánem rychlostními sondami a snímačem tlakové diference s výstupním proudovým unifikovaným signálem, průtokoměrem (např. indukční, ultrazvukovým nebo vírovým) a hmotnostním průtokoměrem s lineárním výstupním signálem frekvenčním nebo unifikovaným proudovým, dále pak vodoměrem s impulsním signálem. Pro fakturační měření je třeba k měření průtoku použít měřící trať odpovídající příslušným normám nebo technickým podmínkám použitého průtokoměru.

 

Výhody
• možnost více okruhového měření
• stanovené měřidlo podle zák. č. 505/90 sb.
• kompaktní konstrukce
• archivace dat až 2Mb
• rozsáhlá autodiagnostika
• dálková komunikace prostřednictvím radiomodemu
• lze použít jako samostatné měřidlo i k budování rozsáhlých měřicích systémů
• schváleno k měření průtoku plynů plynoměrem, clonou i dalšími průtokoměry
• ověření i změna parametrů bez odpojování kabeláže (jen kazeta)
• snadná modifikace aplikace dle potřeb zákazníka
• možnost dodání kompletních měřicích okruhů
• měření průtoku různých médií v jednom přístroji současně
 

Technické parametry
• Vstupní signály 4x proudová smyčka 0/4 až 20 mA
• 4x odporový snímač teploty ve čtyřvodičovém zapojení
• Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000
• 2x galvanicky oddělené impulsní a frekvenční vstupy s rozsahem 0 až 1 kHz nebo frekvenční vstupy s rozsahem 0 až 10 kHz
• 1x galvanicky oddělený frekvenční a impulsní vstup 0 až 10 kHz
• Výstupní signály 1x LCD display - 2 řádky, 16 znaků
• 4x analogové výstupní signály 0/4 až 20 mA; 4x relé se spínacím kontaktem 

   (autodiagnostika, impulsní výstup, ...)
• 1x galvanicky oddělený impulsní výstup
• 4x galvanicky oddělený zdroj +24 V, 25 mA


 

Site Map
optimalizace PageRank.cz