měření množství tepla, průtoku 

 

   
ROTAMASS - hmotnostní průtokoměr

 

 


 

 


Použití
Pomocí hmotnostního průtokoměru je možné měřit hmotnostní průtok přímo a na bázi Coriolisova principu. Tuto metodu neovlivňuje hustota, teplota, viskozita, tlak atd. Dokonce i v aplikacích s dvoufázovým průtokem změří ROTAMASS hmotnostní průtok velmi přesně. ROTAMASS je řešení pro nejrůznější aplikace jako např. dávkování, míchání, plnění, monitorování atd. Hmotnostní průtokoměr ROTAMASS je použitelný téměř pro všechny druhy kapalin včetně suspenzí médií ve dvou skupenstvích nebo kapalin s velkou viskozitou. Speciální systém odpojení vylučuje vliv vnějšího zatížení nebo vibrací.

 

Výhody

• Nastavitelnost rozsahu 1:60
• Samovyprazdňovací konstrukce, otápění
• Žádné zvláštní požadavky na instalaci
• Široká nabídka různých materiálů trubic
• Možnost výběru různých procesních připojení
• Provozní teplota od –200 ºC až +230 ºC
• Snadné ovládání
 

Technické parametry
Technologie měření hmotnostního průtokoměru ROTAMASS je založena na Coriolisově principu. Kapalina proudí dvěma paralelními trubicemi, které vibrují v předem určené frekvenci kolem osy mezi přírubami. Pokud existuje průtok, Coriolisovy síly produkují minimální deformaci v obou trubicích. Přenos této deformace na základní vibraci trubic se pak projeví jako velmi malá fázová diference, která je přímo úměrná míře hmotnostního průtoku.

 

Site Map
optimalizace PageRank.cz