měření množství tepla, průtoku 

 

   
ROTAMETR - plováčkový průtokoměr

 

 


Použití
Procesní kapalina protéká průtočnou trubicí s plováčkem, a to zdola nahoru, čímž způsobuje posun plováčku ve směru osy. Po celé délce průtokové trubice se vytváří závislost mezi průměrem plováčku a vnitřním průměrem trubice. Zatímco je průměr plováčku stálý, vnitřní průměr trubice se směrem nahoru zvětšuje. V případě, že je průtoková míra konstantní, diferenční tlak nad plováčkem odpovídá skutečné hmotnosti plováčku, přičemž plováček se ustálí v bodě, který představuje průtokovou míru. Když zesílí průtok, zvětší se i síla působící na plováček. Tato síla posune plováček směrem nahoru, dokud nedosáhne stejné hodnoty jako dříve. V případě, že průtok klesá, posunuje se plováček směrem dolů. Postavení plováčku je tedy přímo úměrné průtoku.

 

Výhody

• Vysoká spolehlivost při použití jednoduchého měřícího principu
• Žádné napájení (verze s ukazatelem) - znamená snížení nákladů na instalaci
• Jednoduchý měřicí princip a robustní konstrukce zaručují správný poměr mezi pořizovací cenou a výkonem
• Jediný přístroj zaznamená všechny hodnoty celého rozsahu
• Speciálně konstruovaný plováček zaručuje naprostou přesnost měření v celém rozsahu nezávisle na typu procesní kapaliny (pro nízké viskozity)
ROZHODUJÍCÍ PŘEDNOST - nízké náklady na pořízení!
 

Technické parametry
použitelné oblasti působnosti:

• chemický průmysl
• farmaceutický průmysl
• rafinérie
• výroba potravin a nápojů
• elektrárny
• voda a odpadní voda
• papír a celulóza
• stavebnictví

Kapaliny: voda, ovocné šťávy, amonium, palivo, NaOH, KOH, NaCl, aceton, metanol ...

Plyny: vzduch, acetylén, amoniak, argon, butan, zemní plyn, hélium, pára, kyslík, dusík


 

Site Map
optimalizace PageRank.cz