m ě ř e n í   v o d i v o s t i,  pH,  k y s l í k u 

 

   
CSZT 43 čidla pro měření koncentrace ozonu a teploty

 

 


Použití
Čidla CSZT 43 jsou membránová čidla určená pro měření koncentrace ozonu ve vodě a současně také pro měření teploty. Ozonovou část čidel CSZT 43 tvoří polarizovaná elektroda a nepolarizovaná argentochloridová elektroda. Obě elektrody jsou ponořeny do elektrolytu a odděleny od měřeného prostředí separační membránou prostupnou pro ozon (ale také pro jiné plyny např. O2,Cl2). Vložením vhodného polarizačního napětí mezi elektrody dochází na povrchu katody k redukci ozonu.
 

 

Technické parametry
 

Druh čidla polarografické membránové čidlo
Signál čidla signál čidla je úměrný parciálnímu tlaku ozonu
Rozsah měření 0,01 až 10,0 mg/l
Kolísání nulového signálu typ. ±0,01 mg/l
Teplotní kompenzace integrovaná - 2x termistor NTC
Dynamické vlastnosti t90 - 120 s (ozon)
Pracovní teplota 1 až 40 oC
Rychlost pohybu měřeného vzorku min. 20 cm/s
Site Map
optimalizace PageRank.cz