m ě ř e n í   v o d i v o s t i,  pH,  k y s l í k u 

 

   
MOZ 66 převodník pro měření koncentrace ozonu typ

 


Použití
Převodník může měřit současně koncentraci ozonu ze dvou čidel. Čidla mohou být umístěna buď v jednom místě, nebo mohou být v různých místech vzdálených až 1000m od převodníku. Převodník může vytvářet aritmetický průměr obou měření. Aritmetický průměr je pak k dispozici jako proudový signál na třetím výstupu. Přístroj je možno rovněž nakonfigurovat tak, aby byl při překročení max. povoleného rozdílu koncentrace ozonu obou čidel aktivován jeden ze čtyř reléových výstupů.

 

 

 

 

 

 

 

Technické parametry

 

Rozsah měření (displej)                          

 0,01 až 10 mg/l

Dílčí rozsahy (analogový výstup)             

 1.0,2.0, 5.0, 10.0 mg/l, nebo jiný

                                                            

 2.0 - 7.0, 4.0 - 9.0, 7.0 - 12.0, nebo jiný

Zobrazení měřené hodnoty s podsvícením

alfanumerický displej dvě řádky, 16 znaků na řádek

Výstupní signál                                                          

0 až 20 mA, 4 až 20 mA

Korekce teplotní závislosti čidla

automatická (obě veličiny) v rozsahu 1 až 40°C

Základní chyba měření ozonu

±3% z rozsahu při konstantní teplotě (±1oC)

Signalizace překročení mezních hodnot

2 nebo 4 horní nebo dolní meze

Signalizace překročení

beznapěťový kontakt relé s vypínací schopností

230 V/50 Hz - max. 3 A

24 Vss - max. 0,5 A

Časové zpoždění

0,0 a2 240 minut

Krytí

IP 65

Příkon

max. 20 VA

Rozměry

219x184x115 mm

Váha

cca 1,5 kg

 Prostředí

Okolní teplota

0 až +35°C

Relativní vlhkost

10 až 90%

Tlak vzduchu

600 až 1060 hPa

Napájecí napětí

230 V +6% až -15%

Síťový kmitočet 50 Hz
Site Map
optimalizace PageRank.cz