m ě ř e n í   v o d i v o s t i,  pH,  k y s l í k u 

 

   
162 37 ZEPACOND 37 převodník vodivosti

 

 


Použití
Převodníky jsou určeny k měření vodivosti roztoků a prostřednictvím měření vodivosti k určování koncentrace roztoku. Čidlem převodníku je snímač vodivosti (koncentrace). K výstupnímu signálu převodníku je připojen vyhodnocovací přístroj. Doplňujícími sestavami okruhu měření jsou redukční komora a chladič, které upravují tlak a teplotu odebíraného vzorku na dovolené hodnoty. U měření nízkých vodivostí do 6,3 mS.cm-1 se pro vyloučení čpavku z měřeného vzorku použije katexový filtr. Elektrody a jeden nebo dva termistory jsou umístěny ve snímači. Způsob měření roztoků od 10mS.cm-1 předpokládá lineární závislost vodivosti na teplotě.

Obvody převodníku a svorkovnice jsou umístěny na základní desce s plošnými spoji přišroubované na dno skříně kryté víkem. Prvky určující rozsah měření jsou na samostatném plošném spoji opatřeném konektorem a tvoří výměnnou jednotku. Rozsahová jednotka obsahuje obvody až tří rozsahů (podle provedení) a přepínač pro volbu rozsahu nebo přepnutí na kontrolní bod. Podle polohy tohoto přepínače je zvolen buď kontrolní bod nebo jeden z možných rozsahů. Zvolenému rozsahu musí odpovídat nacejchování (stupnice) vyhodnocovacího přístroje. Přepnutím na kontrolní bod jsou zařazeny místo snímače náhradní odpory, simulující takový stav snímače, při kterém je výstupní signál roven 80% rozpětí výstupního signálu. Vodiče se přivádějí ucpávkovými vývodkami. Na spodní straně skříně jsou příchytky pro upevnění na stěnu. Skříň převodníku je z ocelového plechu, šedě lakovaná.

Technické parametry
 

Teplota měřeného roztoku

Rozsah do 6,3mS.cm-1

10 až 60°C

Rozsah do 10mS.cm-1

10 až 80°C

Předepsaná statická charakteristika

Rozsah do

lineární

Rozsah od 10mS.cm-1

lineární od 1% rozsahu

Vstupní signál

snímače vodiv.a koncentrace

Výstupní signály

0 (nebo 4) až 20 mA a 0 až 10 V

Meze zákl.dovol.chyby  - do 6,3mS.cm-1 ±1,6%

                                        do 100mS.cm-1 ±1%

                                        koncentrace ± 2,5%

U napájecí /f

220V +10%, -15% / 48 až 62 Hz

Příkon

max.20 VA

Krytí

IP 54

Site Map
optimalizace PageRank.cz