m ě ř e n í   v o d i v o s t i,  pH,  k y s l í k u 

 

   
800 ZEPACOND převodník, měření vodivosti

 


Použití
Jsou určeny k měření měrné elektrické vodivosti roztoků a prostřednictvím měření vodivosti k případnému určení koncentrace tohoto roztoku.
 

Výhody
Značná univerzálnost při použití snímačů umožňuje nasazení ZEPACOND 800 k měření v celém spektru hodnot vodivosti od nejnižších vodivostí čisté vody v energetice až po měření nejvyšších hodnot a koncentrací např. v chemickém nebo potravinářském průmyslu.
 

 

 

 

 

 

 

Technické parametry
 

Meze  dovolení  základní chyby:

vodivost

± 1,0 %; ± 2,5 % v indikačním  režimu

teplota

± 0,2 °C; ± 1 °C v indikačním  režimu

koncentrace

± 1,0 % (vzt. k  max. hodnotě vodivosti)

průtok(pomocný vstup)

± 1,0 %

polarizace (informativní hodnota)

± 5 %

chyba linearity

max.± 0,25 %

dlouhodobý drift za 8000 hodin

max.± 0,05%

 

Vstupní signály a rozsahy  měření

- elektrodové snímače vodivosti: 

měřený  náhradní odpor RGEX při polarizaci P£25%

50...°°[W]

rozsah hodnot pro konec uživatelsky  zastavovaného rozsahu

50 ... 20 000 [W]

rozsah měření vodivosti (gX = CE / RGEX)

0 až gX [S/cm]

pro gX £20 µS/cm a TREF = 25 °C

0,055 až gX [µS/cm]

uživatelsky volitelná konstanta snímače

CE 0,005 až 500 [1/cm]

 

základní měřící kmitočet ( nebo uživatelsky volitelný) 64; 128; 257; 514; 1028 [Hz]

- snímač teploty (čtyřvodičové připojení):

rozsah měření teploty

[°C]

Pt 100,  Pt 1000 dle ČSN IEC 751

-20 ... +300

Ni 100, Ni 1000 dle DIN 43760

-20 ... +200

termistor 330 W @ 25 °C, B=-4050 K-1

-20 ... +100

 

- pomocný vstup:

analogový vstupní ss. proudový signál

0(4) až 20 [mA]

vstupní odpor

100 [W]

napájení snímače ( např. snímače průtoku)

+18 Vss / max. 100 mA

impulsní signál "otevřený kolektor" při  napájení z interního zdroje nebo obdélníkové impulsy s amplitudou max. 15 Vpp  kmitočet

0,25 až 2000 [Hz]

 

 Výstupní signály

- analogový proudový výstupní signál (standardně 0 až 20 mA):

- až dva galvanicky oddělené výstupy

začátek i konec uživatelsky  nastavitelný, maximální- rozpětí

0 až 24 [mA]

zatěžovací odpor

0 až 500 [W]

 

 

- relé:

4 x relé s přepínacím kontaktem el. parametry kontaktů

max. 125 V (ST i SS), 1 A (ST i SS), 62,5 VA (60 W)

 

 

- komunikační rozhraní

 

RS 232C/I - přenosová rychlost

2400 [Bd]

logické úrovně

1: 20  mA , 0: 0 mA

RS 232C - přenosová rychlost

1200 .. 57600 [Bd] - logické úrovně

1:  napětí -3V až -10V, 0:  napětí +3V až+10V

RS 422 - přenosová rychlost

1200 .. 57600 [Bd]

RS 485 - přenosová rychlost

1200 .. 57600 [Bd]

 

Ostatní údaje

napájení

1/N/ E 230 V +10%, -20%, 48 až 62 Hz; DC 24 V ± 25 %

teplota okolního prostředí

-20 až +60 °C

krytí podle ČSN EN 60529 (33 0330)

IP  65

připojovací svorky - bezšroubové (WAGO 736 a 737) pro vodiče s průřezem 0,08 - 2,5 mm2

 

Objednací kód

800 1.. ...

 

800 1.. ...

napájení 230 V AC

800 2.. ...

napájení 24 V DC

Site Map
optimalizace PageRank.cz