Převodníky 

 

   
P5 102 univerzální programovatelné převodníky pro termočlánky

 

 


Použití

• jeden typ převodníku pro všechna běžná odporová i termoelektrická čidla
 

Výhody
linearizovaný výstupní signál 4-20 mA
• přesnost dle rozsahu a vstupu až 0,07 % z nastaveného rozsahu
• přestavitelnost rozpětí 1 až 100 % ze základního rozsahu
• na volitelném LCD zobrazuje teplotu v celém základním rozsahu s 

  rozlišitelností 0,1 nebo 1°C
• přestavení pomocí nastavovací jednotky nebo počítače PC
• možnost komunikace přes rozhraní RC232C
• vysoká odolnost proti rušení dle ČSN EN 500082-2 (průmyslové prostředí) jiskrově bezpečné provedení EEx IIC T4...T6

 

Technické parametry
P5 102        univerzální programovatelný dvouvodičový převodník

kód             provedení

H10            do hlavice B dle DIN, univerzální pro odporová čidla a

                   termočlánky

H11            do hlavice B dle DIN, pouze pro odporová čidla

                  (kódy R01 až R04, 6, 7, 11-15)

L10            na lištu DIN TS 35, univerzální pro odporová čidla a

                  termočlánky

L11            na lištu DIN TS 35, pouze pro odporová čidla

                        (kódy R01 až R04, 6, 7, 11-15)

L20            široký na lištu DIN TS 35 s displejem, univerzální pro

                       odporová čidla a termočlánky

L21            široký na lištu DIN TS 35 s displejem, pouze pro odpor. čidla3

                        (kódy R01-04, 6, 7,11-15)

S10            na stěnu bez displeje, univerzální pro odpor. čidla a

                       termočlánky

S11            na stěnu bez displeje, pouze pro odporová čidla

                       (kódy R01-04, 6, 7, 11-15)

S20            na stěnu s displejem, univerzální pro odporová čidla a

                       termočlánky

S21            na stěnu s displejem, pouze pro odporová čidla

                       (kódy R01 až R04, 6, 7, 11-15)

kód             nastavení

NR             bez požadavku na nastavení rozsahu a vstupu

                       (přednastaveno - R11 C3 RL-200°C RH 750°C ECH

QR             podrobné nastavení převodníku dle vyplněného dotazníku

R01            odporové čidlo (0-400W) bez převodu na teplotu

R02            odporové čidlo (0-4000W) bez převodu na teplotu

R03            potenciometr (celkový odpor 40-400W)

R04            potenciometr (celkový odpor 400-4000W)

R05            napěťové čidlo  (-15 až 60mV) bez převodu na teplotu

R06            rozdíl dvou dvouvodičových odporových čidel (0 až 200W)

R07            rozdíl dvou dvouvodičových odporových čidel (0 až 2000W)

R11            Pt100 (-200 až 850°C) s linearizací 

R12            Pt500 (-200 až 850°C) s linearizací

R13            Pt1000 (-200 až 850°C) s linearizací

R14            Ni 100 (-60 až 250°C) s linearizací

R15            Ni 1000 (-60 až 250°C) s linearizací

R51            termočlánek "J" (-200 až 1000°C) s linearizací

R52            termočlánek "K" (-200 až 1300°C) s linearizací 

R53            termočlánek "N" (-200 až 1300°C) s linearizací 

R54            termočlánek "R" (-50 až 1700°C) s linearizací 

R55            termočlánek "S" (-50 až 1700°C) s linearizací

R56            termočlánek "T" (-250 až 400°C) s linearizací

R57            termočlánek "B" (0 až 1800°C) s linearizací

R58            termočlánek "E" (-200 až 800°C) s linearizací

R59            termočlánek "L" (-200 až 900°C) s linearizací

R9x            jiná linearizace dle dotazníku

kód             připojení čidla

C1              dvouvodičové připojení odporového čidla

C2              třívodičové připojení odporového čidla

C3              čtyřvodičové připojení odporového čidla

C4              připojení potenciometru bez kompenzace odporu vedení

C5              připojení potenciometru s kompenzací odporu vedení

   
Site Map
optimalizace PageRank.cz