převodníky 

 

   
PP110, PP100, PO110, PO100, PQ110, PQ100

dvouvodičové převodníky PT100 , odporových vysílačů, termočlánků

 

Použití
Modul slouží k převodu signálu z odporového teploměru („PP“), odporového vysílače(„P0“) nebo termočlánku („PQ“) na unifikovaný výstupní signál 4-20mA. Odporová čidla je možné připojit dvou nebo třívodičově. Je schopen zpracovat všechna standardní platinová nebo niklová čidla s linearizací jejich převodní charakteristiky s teplotou. Připojení odporového vysílače je řešeno ve dvou variantách a to jako proměnný odpor nebo jako potenciometr. Převodník je schopen zpracovat také všechny standardní termočlánkové signály. Provádí kompenzaci teploty studeného konce termočlánku v místě převodníku, provedeni PQ110 umožňuje externí kompenzaci studeného konce pomocí čidla Pt100 a tím ušetřit drahé termočlánkové vedeni. Nelinearizuje průběh výstupního napětí termočlánku s teplotou. Převodník nemá galvanické oddělení vstupu a výstupu.
 

Výhody
• napájeni 12_..34V po výstupním signálu 4-20mA, libovolná polarita
• přesnost převodu 4 0,3%
• provedeni na lištu DIN: PP110, P0110, PQ110 (krabička TIP-TI21)
• provedeni do hlavice teplomén1: PP100, P0100, PQ100 (zalitá vložka)
 

 

 

Technické parametry

rozsah pracovních teplot:                                  -25...* 80°C

napájecí napětí                                                 12...34V DC stab. (měřeno na připojovacích svorkách)

zvlnění napájecího napětí                                  max. O,5V

polarita připoj. vodičů                                       libovolná

proudové omezení                                            zkrat čidla                  3,7mA ±0,05mA

                                                                      přerušení čidla            29mA ±1mA

vstupní signál          PP100, PP110:                   Pt100, 1000 dle IEC 751, lib. rozsah -50...600°C

                                                                      (Tmax.-Tmin. ) = cca 50...600°C

                                                                      Ni100, 500, 1000 přednostně pro TKR 6180 ppm/K

                              P0100, P0110:                   odporový vysílač 0..100, 5...105, 1000, 10 000... W

                              PQ100, PQ110:                  termočlánek E, J, K, T, R, S, B, T... bez linearizace

                                                                      lib. rozsah (Tmax-Tmin) = cca 50...1600°C

připojení vstupu                                               3 nebo 2 vodičové / dvouvodičové pro termočlánek

kompenzace odporu přívodů od Pt100                < 0,03%/1Q

kompenzace teploty studeného konce:                čidlem Pt100 na svorkách převodníku < ±1°C

měřicí proud pro „PP" a „P0"                            typ. 0,2mA

linearizace                                                       parabolickou křivkou pro Pt a Ni jinak bez linearizace

výstupní signál                                                 4-20mA

přesnost           chyba měření                            < 0,15%

                       chyba linearity                           < 0,1%

                       teplotní chyba                           < 0,01% /°C

                       vliv napájecího napětí                 < 0,01% /V

stupeň krytí      skříň/svorkovnice                       IP40 / IP10 na lištu DIN, IP68 /IP10 do hlavice

montáž                                                             lišta DIN 35 mm

 

Typ                

PP100             RTC (linearizováno, montáž do hlavice teploměru)                         po smyčce 4-20mA

PQ100            Tc(kompenzace stud.konce, bez linearizace,montáž do hlavice)       po smyčce 4-20mA

PP110             RTD (linearizováno)                                                                    po smyčce 4-20mA

PO110            odporový vysílač                                                                          po smyčce 4-20mA

PQ110            Tc(kompenzace stud.konce, bez linearizace)                                  po smyčce 4-20mA

                       Pt100-K – externí kompenzační čidlo pro PQ110                              -

 

Site Map
optimalizace PageRank.cz