p ř e v o d n í k y  

 

   
PT-040, PT-041, PT-042

programovatelné dvouvodičové převodníky pro termočlánky

 

 


Použití
• převádí napěťový signál z termočlánku na lineární proudový signál teploty

               4-20 mA
• přesnost základního rozsahu až 0,15 %
 

Výhody
• velká přestavitelnost rozsahu
• na vestavěném LCD zobrazuje teplotu v celém základním rozsahu s

               rozlišností 1°C
• umožňuje změnu výstupního analogového rozsahu přímo na místě pomocí

               nastavovací jednotky nebo tlačítek
• indikuje přerušení čidla nebo vedení k čidlu volitelně buď vysokým

               (> 20 mA) nebo nízkým (< 4 mA) výstupním proudem
• časová konstanta analogového výstupu volitelná v rozsahu 1 až 60 s
• vysoká odolnost proti rušení dle ČSN EN 500082-2 (průmyslové prostředí)

 

Technické parametry
 

Typ        131 04

             Programovatelný dvouvodičový převodník pro termočlánky do

                 hlavice

Kód       Provedení

0           PT-040 široké (71 mm) na lištu TS35 a TS32 

                 ( krytí IP 40, svorky IP 00) s displejem

1           PT-041 na stěnu (krytí IP 55)

2           PT-042 úzké (27 mm) na lištu TS35 a TS32

             ( krytí IP 40, svorky IP 00) bez displeje

Kód       Rozsah

0           základní rozsah 0 až 50 mV bez převodu na teplotu

1           termočlánek J (0 až 800 °C) s linearizací

2           termočlánek K (0 až 1300 °C) s linearizací

3           termočlánek N (0 až 1300 °C) s linearizací od 200 °C

4           termočlánek R (0 až 1700 °C) s linearizací od 200 °C

5           termočlánek S (0 až 1700 °C) s linearizací od 200 °C

6           termočlánek T (0 až 400 °C)  s linearizací

7           termočlánek B (0 až 1800 °C) s linearizací od 500 °C

9           jiný rozsah

Kód       Displej LCD                        Použití

0           bez displeje                           jen pro PT-041, PT-042

1          s displejem (na lištu DIN pouze u širokého provedení)      

                                                                          jen pro PT-040, PT-041

Kód       Kompenzace teploty svorkovnice

0           bez kompenzace (srovnávací teplotu jinou než 0 °C uvést  

                                                  v objednávce)

1           s kompenzací teploty svorkovnice odporem Ni1000

                                       (v příslušenství nutno objednat odpor Ni1000)

Kód       Volitelné příslušenství

NR         Nastavení rozsahu měření dle objednávky

NRX      Nastavení převodníku pro jiný termočlánek (uvést v objednávce)

Ni1000   Kompenzační odpor Ni1000 (-30 až 150 °C) pro instalaci na

                                      svorkovnici

NJ13      Nastavovací jednotka (pro nastavení rozsahu a časové konstanty

                                      tlumení)

NPT01   Nastavovací program pro PC pro nastavení všech parametrů

                                      převodníku

Site Map
optimalizace PageRank.cz