SNÍMAČE TLAKU A TLAKOVÉ DIFERENCE

 

DMD 333H Diferenční snímač tlaku pro technologické procesy

´

Výhody

 • výstupní signál: 4...20 mA / 2-vodič s HART® komunikací a s integrovaným modulem displeje
 • přetížení statickým tlakem až do 13 MPa
 • nastavení rozpětí až 1:10 jmenovitého rozsahu
 • přesnost dle IEC 60770: 0,1 % FSO
 • chyba vlivem teploty 0,1 % FSO / 10 K
 • na přání E provedení jiskrově bezpečné nebo pevný závěr
Popis
 • kapacitní čidlo tlaku
 • komunikace HART®
 • jmenovitý rozsah od 0...7,5kPa do 0...200kPa
 • teplota média do 300°C
 • jmenovité rozsahy od 0...100 mbar do 0...40 bar

katalogový list (pdf)

Použití

Typ DMD 333H je inteligentní snímač tlaku s vynikající dlouhodobou stabilitou pro procesní použití.

Konfigurace je možná:

 • místní - pomocí tlačítek modulu displeje nebo alternativně pomocí magnetické tyčinky
 • vzdálená - prostřednictvím rozhraní HART

Nastavit lze nulu, rozpětí, tlumení a další parametry.

Pouzdro ve formě duralového odlitku.

Oddělený prostor svorkovnice, pro obecné použití v technologických procesech.

Na přání s modulem displeje a nastavení.


Obsluha

Konfigurace snímače je možná buď pomocí modulu displeje a nastavení nebo přes rozhraní HART®.

Modul displeje a nastavení

Zobrazení měřené veličiny stejně jako nastavení jednotlivých parametrů je řízeno přes menu na LCD displeji. Jednotlivé funkce je možno nastavit pomocí tří tlačítek po sejmutí víka displeje. Displej navíc obsahuje bargraf, který zobrazuje měřený tlak v procentech nastaveného rozpětí.

Je možno nastavit následující parametry:

 • počáteční hodnotu
 • koncovou hodnotu
 • tlumení
 • jednotku
 • nastavení displeje
 • heslo
 • zobrazení maximální hodnoty
 • zobrazení minimální hodnoty
 • HART®-ID
HART® - komunikace

Pomocí HART® - Protokolu je možno nastavit další parametry a je možno přenášet měřenou hodnotu. Pomocí HART® - komunikace, kterou lze uskutečnit pomocí PC, notebooku, HART® - komunikátoru nebo řídícího systému, jsou k dispozici naměřené hodnoty a parametry přístroje v kterémkoliv místě signálové smyčky.

Konfigurační software

Pomocí vlastního konfiguračního sw BD SENSORS nabízíme i méně zkušeným uživatelům možnost jednoduchého a rychlého nastavení veškerých konfigurovatelných parametrů přístroje. SW používá standardního rozhraní HART® - a je kompatibilní s operačním systémem Windows® (od verze Windows 98).

HART® je zapsaná výrobní značka HART Communication Foundation
Windows® je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation

Dekontaminované přístroje s ukončenou životností je možno zaslat výrobci k bezplatné likvidaci. "Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a ministerstvem průmyslu a obchodu."
 
Site Map
optimalizace PageRank.cz