SNÍMAČE TLAKU A TLAKOVÉ DIFERENCE

 

   
 701 Snímač tlaku SMART INPRES 01

 

katalogový list (pdf)


Použití
• snímač je určen k přesnému měření absolutního nebo relativního tlaku neagresivních i agresivních kapalin, plynů a par
 

Výhody
• inteligentní snímač s číslicovou elektronikou
• možnost posunutí rozpětí o tlak přivedený do komory snímače (vyrovnání hydrostatického tlaku) tlačítkem OFFSET
• přesné nastavení nuly, rozpětí a posunutí rozsahu pomocí integrovaných tlačítek
• možnost přestavení nuly, rozsahu a tlumení pomocí PC
• přesnost 0,15 %, 0,25 % v celém rozsahu pracovních teplot
• výstupní analogový signál 4 ~ 20 mA (20 ~ 4 mA)
• provedení nevýbušnosti ExiaIICT6 (jiskrová bezpečnost)
a EExdIICT6 (pevný závěr)
• možnost ověření pro bilanční měření
• na výrobek je poskytována záruka v délce 24 měsíců
• seizmická odolnost

 

Technické parametry
Minimální rozpětí    -40 kPa ~ 40 kPa
Maximální rozpětí -100 kPa ~ 40 MPa
Napájecí napětí 12 ~ 45 V DC (normální provedení nebo EExd), nebo ze zdroje odpovídajícího požadavkům pro Exia
Meze dovol. zákl. chyby ±0,15 %
Výstupní signál 4 ~ 20 mA, nebo reverz. 20 ~ 4 mA
Teplota měřeného média -30 ~ +80 °C
Krytí IP 67
Teplota okolního. prostředí -30 ~ +70 °C

 

Certifikace
• přístroj 701 splňuje požadavky zákona č. 22/97 Sb.a nařízení vlády 169/97

- elektromagnetická kompatibilita 176/97 - nevýbušnost
• FTZÚ 99 Ex 0603 pro provedení s pevným závěrem (E8)
• FTZÚ 99 Ex 0704 pro provedení jiskrově bezpečné (I8)
• TCM 170/99-3014
• EZÚ 1992 117 - elektromagnetická kompatibilita
• EZÚ 1991 875 - krytí IP 67

 
Site Map
optimalizace PageRank.cz