ukazovací přístroje

 

   
501 ZEPAX 10 kompenzační ukazovací přístroj

 

 

 


Použití
Přístroje jsou určeny k dálkovému měření fyzikálních veličin. Vstupním signálem může být stejnosměrné napětí, proud nebo změna odporu. Ukazovací přístroj je možno dovybavit o:
- analogový unifikovaný výstup
- analogový unifikovaný výstup galvanicky oddělený
- signalizaci dvou nastavitelných mezí, výstup - otevřené

                     kolektory
- signalizaci dvou nastavitelných mezí, výstup - reléové kontakty
- vstup pro připojení programového vysílače žádané hodnoty
 

Výhody
široká nabídka typů vstupních signálu
možnost signalizace 2 mezních hodnot pomocí relé nebo

                     otevřeného kolektoru
možnost galvanicky odděleného analog. výstupu
přesnost 0,2 %
 

Technické parametry

Vstup.signály napěť. (zákl.chyba 0,2% rozp. ±2 dig.)

Max. / min. rozsah

0 ~ ±10 V / 0 ~ 10 mV

Vstup.signály proud. (zákl.chyba 0,2% rozp. ±2dig.)

Max. / min. rozsah

0 ~ 20 mA / 0 ~ 50 mA

Vstupní signály z odporových teploměrů Pt100

Rozsah [°C]

meze dovolené základní chyby

-199,9 ~ 199,9

0,1 % z rozsahu ±2 dig.

-200 ~ 600

0,2 % z rozsahu ±2 dig.

Výstupní signály analogové

napěťový unif.

0 ~ 10 V

proudový unif.

0 ~ 20 mA, 4 ~ 20 mA (volitelný)

Výstupní signály analogové galvanicky oddělené

napěťový unif.

0 ~ 10 V

proudový unif.

0 ~ 20 mA, 4 ~ 20 mA (volitelný)

Signály z termočlánku

Typ

měř.rozsah [°C]

meze dovolené základní chyby

J

0 ~ 900

0,4 % z rozsahu

K

0 ~ 1200

0,4 % z rozsahu

S

0 ~ 1600

0,4 % z rozsahu

B

300 ~ 1800

0,4 % z r.(pro 600 ~ 1800 °C)

 

 

0,8 % z r.(pro 300 ~ 600 °C)

Kompenzace srovnávacích konců termočlánků

Vnitřní

přesnost 0,2 °C

Vnější

20 °C, 50 °C volitelná uvnitř přístroje

Ostatní údaje

Napájení U / f

230V +10 %, -15 % / 48 ~ 62 Hz

Příkon

max. 10 VA

Krytí - skříň / svorky

IP 42 / IP 20

Izolační odpor

min. 20 MW

Výřez do panelu

92 x 45

Hmotnost

1 kg

Certifikace

§         přístroj 502 splňuje požadavky zákona č. 22/97 Sb.

       a nařízení vlády 168/97   elektrická bezpečnost

      169/97   elektromagnetická kompatibilita

§         Slovenská republika: P/02693/101/1/98   

Objednací kód

            kombinace výstavby přístroje:

502  ...  ...

502 00. ...

- ukazování

 

502 01. ...

- ukazování

 

 

 

analogový výstup

502 02. ...

- ukazování

 

 

 

analogový výstup

 

 

galvanické oddělení

502 03. ...

- ukazovaní

 

 

 

výstup otevřený kolektor

 

 

vstup pro programový vysílač

502 04. ...

- ukazování

 

 

 

výstup relé

 

 

vstup pro programový vysílač

502 05. ...

- ukazovaní

 

 

 

analogový výstup

 

 

výstup otevřený kolektor

Site Map
optimalizace PageRank.cz