ukazovací přístroje

 

   
501 ZEPAX 10 kompenzační ukazovací přístroj

 

 

 


Použití
Kompenzační ukazovací přístroj je určen k dálkovému měření fyzikálních veličin. Přístroj může být vybaven signalizací dvou nebo čtyř mezních hodnot nastavitelných v celém rozsahu stupnice.
Přístroj vybavený signalizací mezních hodnot má na průčelí tlačítka včetně potenciometrů pro jejich nastavení a svítivé diody indikující překročení mezí.
Přístroj není vybaven tavnou pojistkou. Ochrana proti přetížení je provedena nedestruktivním teplotně závislým omezovačem v okruhu primárního vinutí nap. transformátoru.
 

Výhody
široká nabídka typu vstupních signálu
možnost vybavení signalizace ve a 4 mezních hodnotách
 

Technické parametry

Vstupní signály napěťové

Max.rozsah

0 ~ +/- 20 V

Min.rozsah

0 ~ 5 mV

Vstup.odpor

³10 MW (do 100 mV včetně)

Vstup.odpor

³1250 W / 1 V (nad 100 mV

Zákl.chyba

0,5 % (1 % pro rozsah < 10 mV)

Vstupní signály proudové

Max. rozsah

0 ~ 20 mA

Min. rozsah

0 ~ 50 mA

Vstup.odpor

pokles napětí £ 50 mV (do 1 mA)

Vstup.odpor

pokles napětí £ 100 mV (nad 1 mA vč.)

Zákl.chyba

0,5 %

Vstupní signály odporové

Max. rozsah

0 ~ 300 W

Min. rozsah

0 ~ 10 W

Zákl.chyba

0,5 % (1 % pro rozsah < 102 W

Kompenzace

Vnitřní

přesnost 0,5 °C a 0,2 % / 10 °C okolní teploty

Vnější

relativní teplota 0 °C, 20 °C, 50 °C, 70 °C

Signalizace mezí

Výstup

1 x kontakt relé 220 V, 5 A*

Rozsah nastavení

0 ~ 100 %

Počet nastavitel.mezí

2 nebo 4

*) pro každou mez

Napájení

Napětí / frekvence

230 V +10 %, -15 % / 48 ~ 62 Hz

Příkon

10 VA

Provedení

Krytí - skříň / svorky

IP 42 / IP 20

Izolační odpor

min. 20 MW

Výřez do panelu

138 x 33

Hmotnost

1 kg

Certifikace

přístroj 510 splňuje požadavky zákona č.  /97 Sb.

a nařízení vlády 168/97 - elektrická bezpečnost

                       169/97 - elektrická magnetická kompatibilita

Objednací kód

510  ... ...

 

510 10. ...

bez signalizace

510 20. ...

se signalizací 2 mezních hodnot

510 30. ...

se signalizací 4 mezních hodnot

Site Map
optimalizace PageRank.cz